Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.4students-shop.cz (dále jen „4S-SHOP“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem 4S-SHOP na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

I. CENOVÉ PODMÍNKY

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na 4S-SHOP je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „eshop“). Eshop obsahuje prodejní cenu s DPH. V ceně zboží je započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanovenu u konkrétního zboží jinak. 4S-SHOP si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách. Poštovné a balné – doporučené psaní. Poštovné je zákazníkům na 4S-SHOP účtováno standardně. Ke každé objednávce zboží uskutečněné na 4S-SHOP, kde je účtováno balné bude připočtena částka 100,- Kč. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena podle skutečných nákladů na expedici konkrétního případu a písemně potvrzena elektronickou poštou.

II. PODMÍNKY A MOŽNOSTI ÚHRADY

Platba poštovní dobírkou. Zákazník platí zboží z 4S-SHOP dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude zrušena.

Platba při osobním odběru. Zákazník provede platbu při osobním odběru v hotovosti.

III. PODMÍNKY DODÁNÍ

Termín expedice zboží. 4S-SHOP vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky 4S-SHOP včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Jelikož nejsme klasický eshop, ale studentská organizace a naše časové možnosti jsou omezené, doba expedice je max. 2 týdny. V případě, že potřebujete zboží v kratším čase, zkuste se domluvit mailem/telefonicky.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

4S-SHOP poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případů, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. V případů, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případů, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí 4S-SHOP zákazníkovi dle daňového dokladu do 30dnů částku účtovanou za toto zboží nebo navrhne výměnu za jiné zboží dle výběru zákazníka ve stejné finanční výši. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly nebo vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím.

V. STORNO PODMÍNKY – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že 4S-SHOP nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy. Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

VI. ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE

Martin Jakubec , U Vody 1399/9 , Praha 7 , 17000

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 18.září 2017, vydává 4Students, z.s.